Om oss

Vi er et IT-konsulentselskap.

Vi forbedrer hverdagen til folk gjennom innovasjon og teknologi, og vi gjør det med de beste folkene i landet. De beste folkene for oss er de hvor hjertene er minst like store som hjernene.

Vår retning

Den overordnede retningen for hvor vi skal er å skape entusiastiske kunder, utvikling for våre ansatte og være en inspirasjon for en hel bransje.

I 2020 er vi 120-150 kick-ass folk, omsetter for en kvart milliard, forblir uavhengig, og stopper veksten.

Da er vi store nok til å få engasjerende oppdrag og være proffe internt, og små nok til å være agile og at hver enkelt betyr mye. På veien dit vokser vi helst organisk, og saktere fremfor å ansette feil.

Kultur

Vi ønsker å tenke selv fremfor å ha regler. Hvis kunden og du er happy, er Capra happy. Frihet kommer alltid med ansvar for å ta kloke valg.

I Capra er all informasjon åpen med mindre den åpenbart ikke bør være det (hensyn til personvern og norsk lov generelt er eksempler på det siste). Alle får tilgang på planer, status, fremdrift og resultater. Dette gjelder både strategisk, taktisk og operativt. Det er opp til hver enkelt i hvor stor grad du vil påvirke.

Hvis du brenner for noe får du mulighet til å lede eller delta, og dermed lære, selv om det kan forsinke utfallet – vi spør bredt om engasjement fremfor å håndplukke. Vi verdsetter work/life balance. I Capra er det null press på overtid. Du velger selv om du vil gå topptur eller jobbe mer.

The Capra Way

I Capra streber vi etter åpenhet. Dette gjelder både for medarbeidere og kandidater.

Vi har utarbeidet et dokument i fellesskap, The Capra Way. Dokumentet beskriver hva vi verdsetter og hvordan vi tenker.

Vi ønsker å inspirere omgivelsene våre. Derfor er The Capra Way selvsagt tilgjengelig for alle.

Våre verdier

Verdiene er de egenskapene ved kollegaene våre som vi setter pris på hver dag, og som driver Capra i riktig retning. Vi bruker verdiene til å ta beslutninger

Åpen

Vi er uformelle, ærlige, sier i fra og lytter


Vi kommuniserer ærlig, tydelig og ekte, også hvis vi forventer å møte motstand

Vi dyrker flat struktur og er null opptatt av titler og prestisje

Vi er engasjerte, positive, og skaper glede og entusiasme rundt oss

Vi aksepterer at noen er uenige, og verdsetter flere syn. Vi lytter til råd og tilbakemeldinger

Vi deler informasjon som prinsipp, med mindre norsk lov sier at vi ikke kan

Vi sier i fra hvis det er noe vi ikke trives med, og tar helst tak i det selv

Fleksibel

Vi er uformelle, ærlige, sier i fra og lytter


Vi kommuniserer ærlig, tydelig og ekte, også hvis vi forventer å møte motstand

Vi dyrker flat struktur og er null opptatt av titler og prestisje

Vi er engasjerte, positive, og skaper glede og entusiasme rundt oss

Vi aksepterer at noen er uenige, og verdsetter flere syn. Vi lytter til råd og tilbakemeldinger

Vi deler informasjon som prinsipp, med mindre norsk lov sier at vi ikke kan

Vi sier i fra hvis det er noe vi ikke trives med, og tar helst tak i det selv

Stolt

Vi har yrkesstolhet og føler eierskap


Vi fullfører det vi har påbegynt, og er tydelige i overleveringer av resultatet. Vi utretter mye av de rette tingene på kort tid

Vi er faglig dyktige og leverer høy kvalitet.

Vi oppsøker arbeid, gjør oppgaver uoppfordret og igangsetter aktiviteter utenfor egen rolle – tar ansvar fremfor å få ansvar

Vi kommer når vi sier vi skal komme, og gjør det vi sier vi skal gjøre

Vi innrømmer feil, retter dem opp igjen, og vokser på det

Vi er løsningsorienterte, og gjør tiltak fremfor å stoppe opp ved hindringer

Lærende

Vi lærer mye og fort, og vi lærer bort


Vi tør å ta standpunkt selv om utfallet er usikkert, og gjenkjenner raskt behovet for å reversere

Vi eksperiementerer når det er rom for det

Vi er nysgjerrige, endringsvillige og interessert i andres synspunkter. Vi utfordrer kunden og er villig til å bryte normer for å skape mest mulig verdi

Vi ønsker og klarer å lære mye og fort og trives med å lære bort og styrke andres prestasjoner

Vi er nytenkende og kreative, og finner nye, bedre måter å løse

Vi søker kontinuerlig forbedring i alt vi gjør, og utfordrer etablerte sannheter og paradigmer

Uselvisk

Vi er inkluderende, og vi bryr oss


Vi bryr oss og tar vare på hverandre, også når noen har det vanskelig

Vi spør om hjelp, og hjelper gjerne

Vi bidrar sosialt og er inkluderende, uavhengig av bakgrunn og erfaring

Vi trives med en grad av frivillighetskultur, og savner vervene fra studietiden

Vi unner og feirer andres suksess

Vi støtter en god beslutning, selv om den ikke er best for akkurat oss.

Vi får andre til å skinne, også kunde- kollegaer