Om oss

Vi er et IT-konsulentselskap bestående av de beste folkene i landet. Her jobber vi like fullt med hjertet som med hjernen.

Hvem er vi?

Capra ble startet i 2005 og er i dag fremdeles et uavhengig og heleid norskt selskap . Vår rolle er å inspirere gjennom innovativ teknologi og løsninger, ikke bare for kundene våre, men hele bransjen. Vi tilegner, deler, bruker og utvikler kunnskap og løsninger for oss selv og for kundene våre.

Verdier driver oss i riktig retning

Verdiene er egenskaper som vi setter pris på hos våre kollegaer. Vi bruker verdiene når vi tar beslutninger, hver eneste dag!

fleksibelstoltlærendeuselviskåpenVåre verdierVåre verdier

Vi skal bli passe store

Vi vil være et selskap hvor alle kjenner alle, hvor vi er små nok til å være smidig, men samtidig store nok til å ha innflytelse. Derfor skal vi ikke bli fler enn 140 personer. Det er akkurat nok folk til å fylle det området under!

Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra
Ansatt i Capra

Capra er organisert i team

Vi bryr oss ikke om titler eller hieraki. Derfor har vi ingen ledergruppe, men heller team som består av kollegaer som har frivillig meldt seg til å gjøre Capra bedre.

Liflig

Team Felles Retning

Sørger for at alle geiter vet hvilke topp vi skal bestige og jobber sammen om å bringe oss dit.

Team Sosialt

Organiserer morsomme felles aktiviteter for alle sammen!

HR

Sørger for at alle blir tatt godt vare på.

Salgsteam

Sørger for oppdrag med bratte læringskurver.

Team Økonomi

Holder den økonomiske skuta gående

Team Marked

Jobber for at blant annet du skal vite hvem vi er og hva vi gjør!

Fagteam

Vi har 5 fagteam som sørger for et levende fagmiljø!

Team Organisasjonsutvikling

Fasilitere og støtte organiseringen.

Visjoner for fremtiden

De neste årene skal vi fokusere på fire hovedområder som skal gjøre oss, våre ansatte og våre kunder bedre.

organisasjon

Organisasjon

Vi skal tilpasse organisasjonsstrukturen for åøke fartenogrespondere raskere med enda høyere kvalitet.

forretningsutvikling

Forretningsutvikling

Vi skalskape nye forretningsmuligheterogvidereutvikle de eksisterendei skjønn harmoni.

markedsføring

Markedsføring

Vi skalinspirere og dele det vi kan og gjørnye måter. Vi skaltørre å ta et standpunkt og være en tydelig stemme i bransjen.

kompetanse

Kompetanse

Vi skal bygge Norges sterkeste kompetansemiljø for våre faglige satningsområder.

hva betyr egentlig "capra"?

Navnet Capra betyr geit på latin. Geiter er naturlig nysgjerrige og intelligente , og de lever gjerne i flokk , samtidig som de har evnen til å være selvstendige . Det syns vi egentlig er ganske beskrivende for de geitene som jobber i Capra.

Vi dyrker innovasjon

Det å lære og utvikle oss, sammen med frihet til å prøve ut ideer, gir grobunn for nyskapning og forandring. Det er noe av det viktigste vi gjør i Capra.

Bratte læringskurver

For å bli de beste på våre fagområder, må vi kunne lære. Derfor setter vi av tid til fagsamlinger og inviduell læring .
Dekorativ, tegnet illustrasjon av en oppoverstigende graf.

Du eier ideene dine

Vi vet at mange liker å holde på med hobby prosjekter. Så lenge prosjektet ikke faller under Capras anvendelsesområde så er ideen din. Det betyr at den appen eller SaaS-løsningen du bygger er din og bare din .
Dekorativ, tegnet illustrasjon av en lyspære.

Tenk selv, fremfor å ha regler

Kloke mennesker tar kloke valg! Vi vil tenke selv fremfor å ha mange regler . Vi tror det inspirerer til løsninger litt utenfor boksen.

Vi jobber hvor vi vil, så lenge kunden er happy.
Vi styrer egne kompetanse- og hardwarebudsjetter.
Vi har ingen obligatoriske internaktiviteter - tiden vår styrer vi selv.

Vi arrangerer en kick-ass konferanse

Vi elsker å lære bort det vi kan. Derfor arrangerer vi internkonferanse hvert år!

Kontakt

Vi vil gjerne høre fra deg!

Aslak Ege

aege@capraconsulting.no48157688
Team Økonomi
Team Felles Retning

Hannah Synnestvedt Gallagher

hsg@capraconsulting.no98827701
Team Marked
Team Rekruttering

Heidi Brovold

heb@capraconsulting.no97068323
CTO
Team- og prosjektleder
Team Nyorg
Team Felles Retning