Vi er et teknologiselskap som hjelper kundene våre med å lage gode software-løsninger


Det gjør vi ved å ansette de flinkeste folkene, gi dem rom til å vokse, støtte dem på veien og ha det bra på jobben. Vi jobber steinhardt med å skape det beste IT-konsulentselskapet for de flinkeste folkene

Hva vi kan

Vi oppfordrer våre ansatte til å dyrke sin kompetanse og skape muligheter for fremtiden. Vi tror ikke på rigide regler eller faste rammer, men står som et støtteapparat for å skaffe utfordrende prosjekter og ressursene du trenger for å bli det du vil.

Frontend

JavaScript-utvikling er et domene som endrer seg raskt. Utvikling og forvaltning av moderne JavaScript-applikasjoner er krevende. Vi har lyktes med flere store selvbetjeningsprosjekter, og vi tror det er våre evner til å ta i bruk riktig rammeverk og fokus på framtidsrettet, modulær og testet kode, som suksessfaktorer. Disse faktorene legger til rette for applikasjoner som raskt kan endres og er enkle å vedlikeholde, noe som er svært viktig i et brukersentrert domene som frontendutvikling.

Backend

Capra har backend-systemutvikling som et av sine kjerneområder. De senere år har backendutvikling vært preget av Java, open-source, kontinuerlig leveranse, DevOps, SaaS- og PaaS-tjenester i sky, mikrotjenestearkitektur og polyglot-persistering. Hos noen kunder skriver vi også node.js på backend.

Teknisk arkitektur

I Capra jobber vi bredt med arkitektur og har valgt å dele opp i Teknisk og Funksjonell Arkitektur. Vi satser ikke tungt på virksomhetsarkitektur generelt, men har valgt å spesialisere oss på kapabiliteter av teknisk art eller som på andre måter er tett knyttet til utviklingen av programvare. Innen teknisk arkitektur så er tjenesteorientert arkitektur (micro services), meldingsorientert arkitektur, event-drevet arkitektur, streaming, integrasjonsarkitektur og REST de viktigste områdene.

Public Cloud

I Capra har vi et svært sterk fagmiljø på public cloud, infrastruktur og Ops-delen i DevOps. Vi hjelper bedrifter med å ta i bruk public cloud, slik at de frigjøres fra de kostbare oppgavene som behøves for å drifte egen infrastruktur. Public cloud tilbyr en rekke produkter as a Service, f.eks. Database as a Service, noe som sparer oss for å installere, konfigurere og forvalte det selv slik at man kan bruke den tiden på å utvikle produktet sitt i stedet. Public cloud infrastruktur oppfordrer til aktiv bruk av automatisering for å effektivisere, dokumentere og operasjonalisere infrastruktur.

Prosessledelse

Prosesslederen er en leder av utviklingsteam og er en rådgiver på prosess som kan ta på seg mange ulike roller hos kundene. Prosesslederen kan lede uavhengig av prosess, og vil derfor ha kunnskap om Scrum, Kanban og prosjektledelse. Felles for alle Capras ansatte er at man kan mye om - og advokerer for - smidighet. Dette er spesielt tydelig hos prosesslederen. En prosessleder hos Capra er for eksempel teamleder eller scrum master for et eller flere utviklingsteam eller fungerer som agile coach hos våre kunder.

Hva har vi gjort

Vi hjelper alle typer bedrifter og organisasjoner. Noen er store, noen er små. Noen er tunge og seriøse, noen er mer lekne. En del av kundene våre er hemmelige, men ikke alle. De som har gitt oss lov til å fortelle at vi jobber med dem er:

 • Coop
 • Elkjøp
 • Embriq
 • Finans Norge
 • Gjensidige
 • Hafslund Strøm
 • Helse Sør-Øst
 • KLP
 • Norsk Medisinaldepot
 • NRK
 • Opplysningen
 • Oslo Kommune
 • PasientSky
 • Retail Payment
 • Ruter
 • Skatteetaten
 • SSB
 • Statsbygg
 • Storebrand
 • Telia
 • Tine
 • Valgdirektoratet
 • VPS