Derfor tilpasser vi vår rekrutteringsprosess til kandidaten

I Capra vokser vi med omtrent 20 personer i året. Er du nysgjerrig på hvordan vi gjennomfører vår rekrutteringsprosess? Her skal vi prøve å gi deg noen svar.

Morten Gran Kristoffersen

I Capra ansetter vi talenter og seniorer innen utvikling, infrastruktur, arkitektur og prosess- og prosjektledere. Hvis du er nysgjerrig på våre teknologivalg, så finner du det her. Dette innlegget fokuserer på vår rekrutteringsprosess for deg som er i jobb.

Smidig rekrutteringsprosess

Vi er opptatt av å ha en smidig rekrutteringsprosess, tilrettelagt for deg som kandidat. Dette er viktig for oss da vi anerkjenner at det er et stort valg å bytte arbeidsgiver. Måten vi løser en tilrettelagt prosess på, er ved å ha en tett dialog med deg. Stikkordene her er åpenhet og forventninger. Noen prosesser tar fem dager, noen tar to måneder og andre tar ett år. Vi har ikke bråhast med å ansette noen innen en spesifikk måned, så vi kan vente på at den rette kandidaten er klar. Det er flere jobber enn kandidater innen IT, så det er viktig at vi kan gjøre deg trygg på valget du skal ta og synliggjøre hva vi er gode på, om det er betingelser, prosjekter og kunder eller om vi faktisk har den kulturen og strukturen som du er på utkikk etter. Vi skal også være ærlige på utviklingsmulighetene vi som bedrift har. Det hender vi inviterer kandidater på sosiale eller faglige eventer som vi har i løpet av prosessen også, slik at de selv får førstehåndserfaring med oss og hvordan den nye hverdagen kan bli.

Faser i rekrutteringen

Første praten

En typisk prosess i Capra består av telefonsamtale med en fra rekruttering. Her avdekker vi ulike spørsmål du har og hva du ønsker for din egen karriere, om det er å bli entreprenør på sikt, best på Micro Frontend eller evangelist innen AWS. Dette er viktig for oss, da vi er et konsulenthus med fokus på noen utvalgte teknologier som Java, AWS og JavaScript. Er vi enige om at dette kan være en match, så inviterer vi enten på en uforpliktende kaffekopp med rekruttering eller en faglig prat med f.eks to utviklere. Dette bestemmes ut i fra hvor du selv står i prosessen med å bytte jobb, og hvilke spørsmål vi og du har til hverandre.

Teknisk prat og dialogbasert case

I den første praten du har med våre utviklere, så er fokuset og målet å bli bedre kjent. Du skal få muligheten til å stille spørsmål rundt hvordan Capra er som bedrift, hvordan oppdrag fungerer m.m., samtidig som vi ønsker å lære om valg du har tatt, hvorfor du tok dem og hva du har lært av dem. Etter en slik prat så tar vi en fot i bakken for å vurdere om vi skal f.eks. ta en teknisk case. I de fleste tilfeller gjør vi dette. Den tekniske casen er ikke kun for å “teste” deg, men også for å vise frem det faglige nivået vi har i Capra. En teknisk case kan være en programmeringsoppgave eller en faglig diskusjon rundt et tema som er aktuelt for din kompetanse. Det er informasjonen vi sitter med etter samtalene vi har hatt som avgjør hvordan dette steget ser ut, som også er det siste steget i prosessen.

Uansett oppgave, så er den i høyeste grad dialogbasert og den utføres hos oss med din PC, slik at du bruker verktøy som du selv kjenner og er komfortabel med. Prosessen skal være tidseffektiv, så du skal heller ikke bruke noe tid på egenhånd før en slik prat.

Er vi en match?

Etter intervjuene er ferdige så gjør vi en intern øvelse. Vi stiller oss enkelt og greit noen kontrollspørsmål:

  1. Vil vi kunne gi kandidaten store nok utfordringer, faglig og sosialt?
  2. Vil vi kunne ta kandidaten et steg videre i karrieren?
  3. Vil personen trives i fagmiljøet som vi har og den teknologien som vi jobber med?
  4. Er personen like flink eller flinkere enn de vi allerede har i Capra?

Vi stiller disse spørsmålene da du kan være flink nok, men interessefeltet ditt er kanskje litt utenfor våre satsninger. Det er viktig for oss at vi ikke bare ansetter en person fordi vi kan, vi skal være trygge på at det vil være rett for deg som kandidat også. Dette gjør vi ved å styre forventningene dine gjennom hele prosessen og være kritisk til oss selv som en kommende arbeidsgiver.

Tilbud er mer enn lønn

Vi avslutter alltid med et tilbudsmøte, ansikt til ansikt, der du får høre hvilke prosjekter som kan være aktuelle for deg fra salg, samt tatt en prat med Aslak, vår daglige leder, rundt de tingene du evt lurer på eller trenger en endelig avklaring på. Lønn er absolutt viktig, men det er flere aspekter ved et jobbytte man bør tenke på.

Ønsker du deg til et middels stort selskap, der du kan skape deg din egen rolle og bygge kompetanse?

Ta gjerne kontakt med Hannah eller Morten for en uformell kaffe eller telefonprat.