Skreddersøm

Liflig – vår skreddersydde softwaretjeneste

Liflig i Capra Consulting sikrer skreddersydde softwaretjenester i et livssyklusperspektiv. Du velger hva som skal bygges, vi vet hvordan. Slik tar Capra ansvaret for kvaliteten i tjenesten din hele veien.

Realiser store ideer

I dag er det mulig å bygge nesten hva som helst i IT-bransjen. I Liflig lar vi kundene våre drømme stort, mens vi tar oss av det tekniske arbeidet. Vi ønsker å kunne tilby en tjeneste der kundens løsning alltid er oppdatert. Istedenfor egenutviklet programvare som råtner på serveren har du alltid tilgang til relevante tjenester du behøver.

Hos Capra Consulting tegner du en løpende kontrakt med oss når du ønsker en skreddersydd softwareløsning. Her blir vi enige om første leveranse av produktet, og deretter tar vi oss av videreutvikling fortløpende. Vi ønsker rett og slett å tilby samme tankesett som software as a service. Ditt program holdes oppdatert og moderne, mens det kontinuerlig fungerer etter sitt formål. Du skal bare prioritere funksjonaliteten du trenger.

Vi jobber alltid i team, og setter de beste folka på oppgaven. Dette fører til at du aldri trenger å bekymre deg over influensasesongen, eller skadehyppigheten på sparkesykler i Oslo. Det vil alltid være noen hos oss om kan utføre oppgavene som trengs. Vi vektlegger verdi og moderne tanker rundt DEV-OPS/NO-OPS for å slippe å bruke tid på ting som tar oss vekk fra verdiskapingen. Vi styrer alltid unna teknisk gjeld og galopperende forvaltningskostnader ved å utføre arbeidet riktig fra første stund. Ingen skriver feilfri kode, men de beste tar høyde for konsekvensene av det. Der andre løsninger gjerne blir dyrere og dyrere å vedlikeholde over tid ønsker Capra Consulting gjennom sin enhet, Liflig, å tilby en konkurransedyktig avtale hvor vi hele veien utfører service etter behov, uten at dette blir kostnadsdrivende. Løsningene vi leverer forblir optimaliserte og relevante. De utvikles, forvaltes og forbedres over tid.

Se kundecaser