Capra hjelper Røde Kors med Digital leksehjelp

Siden 2018 har Capra jobbet med Røde Kors for å utbedre deres nettbaserte leksehjelptilbud. Deres arbeid har lagt til rette for at Røde Kors nå kan hjelpe enda flere skoleelever.

- Vi ønsket å gi noe tilbake til omgivelsene våre og samtidig oppfordre våre ansatte til å engasjere seg i frivillig arbeid, sier Aslak Ege, daglig leder i Capra.


Siden 2018 har Capra bistått Røde Kors med både økonomisk støtte og kompetanse til nyutvikling av webapplikasjonen Digital Leksehjelp. Dette legger grunnlaget for at tusenvis av skoleelever over hele landet får hjelp med leksene – og flere skal det bli.

Hva er digital leksehjelp?

Digital leksehjelp er et nettbasert leksehjelpstilbud i regi av Røde Kors der ungdomsskole- og videregåendeelever kan få hjelp rett hjem, uansett hvor i landet de måtte befinne seg. Omlag 60 frivillige legger til rette for mestring, motivasjon og lærelyst.

- De frivillige hjelper elever via chat, ved å svare på innsendte spørsmål, og gir tilbakemeldinger på innsendte oppgaver. Tjenesten er viktig for unge over hele landet, spesielt de som bor steder der det ikke tilbys leksehjelp lokalt, eventuelt steder der et fysisk leksehjelptilbud er langt unna, sier Marie Thurmann-Moe, leder for Digital leksehjelp i Røde Kors.

Hun forteller at digital leksehjelp er et supplement til den ordinære leksehjelpen. I dag har de mer enn 30 000 besøkende på nettsiden hvert år. I løpet av 2019 er det gjennomført over 5000 leksehjelpsesjoner. Nå har de også muligheten for å få hjelp til mer enn lekser. Elevene kan få hjelp til stressmestring, motivasjon og hvordan å takle eksamensnerver.

- Digital leksehjelp skal ikke bare være et tilbud for noen få. Det skal være et lavterskeltilbud for alle unge – både de som er i en sårbar situasjon og de som bare trenger rask hjelp med leksene. Dette er et tilbud for absolutt alle, understreker Thurmann-Moe.

Vil hjelpe enda flere

Tjenesten har ikke blitt markedsført i det hele tatt siden oppstarten i 2015, men vokser likevel hvert eneste år. Derfor har de ikke turt å gå hardt ut mot målgruppen – de må tross alt kunne gi hjelp til de som tar kontakt. Det er her Capra kommer på banen.

- Vi ønsker å vokse, og det er grunnen til at vi har involvert Capra. Hvis vi skal gå mer aktivt ut mot elevene må vi ha en tjeneste som tåler det, sier Thurmann-Moe.

Dagens løsning beskrives i utgangspunktet som god, men med store begrensninger hva gjelder kapasitet.

- Vi hadde behov for en løsning som var mer effektiv og robust enn dagens løsning. Med tanke på funksjonalitet fungerte dagens løsning godt, så vi ønsket en tilsvarende løsning som var enkel å forvalte, med en kode av kvalitet som vil gjøre det enkelt å skalere for videre vekst, sier Thurmann-Moe.

Capra til unnsetning

Manfred Bjørlin var IT-arkitekt på prosjektet. Han var prosjektdeltaker fra Røde Kors sentralt og hadde ukentlige møter med Capra i store deler av prosjektet. Det var også han som definerte rammeverket og språket for den nye løsningen – hvilket ga Capra en utfordring, som de forøvrig tok på strak arm.

- Vi ønsket å kjøre løsningen i MS Azure. Capra fortalte oss at de er i utgangspunktet er best på AWS, men at de gjerne ville bruke tid på å tilegne seg mer kunnskap, slik at vi kunne få den løsningen vi ønsket oss. Det kaller jeg serviceinnstilt, sier Bjørlin.

Prosjektet startet i 2018, og det ble brukt ett år på å kartlegge situasjonen og lage en oversikt over hva Røde Kors trengte hjelp med. Jobben ble deretter delt inn i to faser. Første fase ble gjennomført av sommerteamet til Capra. Fem studenter sto på i perioden 11. juni 2019 til og med 9. august 2019 for å komme i mål.

- Studentene hadde et engasjement som er vesentlig høyere enn det man treffer på til vanlig. De tok det ordentlig seriøst og gjennomførte med glans. Det var veldig behagelig for vår del, når alt alltid var i orden. Det eneste vi trengte å gjøre var å komme innom en gang i uken og høre hva de hadde gjort. Og de hadde alltid full kontroll, sier IT-arkitekten.

I neste fase, som pågår i skrivende stund, sitter en dedikert ressurs hos Capra og ferdigstiller løsningen.

- Vi ser frem til å ha en moderne løsning på en mer standardisert plattform. På den måten blir det langt enklere å finne konsulenter til å jobbe videre med den i fremtiden. Det nye systemet er et som mange kan bruke, forteller han.

Det skulle egentlig bare mangle

I tillegg til å bidra med kompetanse inn mot Digital leksehjelp er Capra også en strategisk partner og bidrar med økonomiske midler. Daglig leder Ege forteller at det er to grunner til at de har valgt å hjelpe nettopp Røde Kors.

- Fordi vi kan, og fordi vi bør. Vi ønsket å gi mer tilbake til samfunnet. Røde Kors gjør en stor forskjell for veldig mange, og vi mener dette er en organisasjon med verdier veldig i tråd med våre egne, sier han.

Røde Kors har som mål å nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. Norges Røde Kors har 161 760 betalende medlemmer og omtrent 43 000 frivillige. For Capra var det en selvfølge å kunne bidra.

- Endelig hadde vi økonomiske midler til å kunne gjøre noe som dette – så det skulle egentlig bare mangle, avslutter han.

Hvordan var det å jobbe med Capra?

- Samarbeidet med Capra har vært utrolig fint. De engasjerte ansatte var faglig sterke, løsningsorienterte og alltid på tilbudssiden.

Ann Christin Håland
Prosjektleder for næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.

- Det var vært en kjempefin opplevelse å jobbe med Capra. Vi har hele veien følt oss trygge på at de ville levere akkurat den løsningen vi ønsket oss.

Marie Thurmann-Moe
Leder for Digital Leksehjelp.


- Jeg har vært veldig fornøyd med å jobbe med Capra. De oppleves som profesjonelle, enkle å forholde seg til og kastet seg rundt for å sørge for at vi blir fornøyd med løsningen.

Manfred Bjørlin
IT-arkitekt i Røde Kors.