Verdier og kultur

Å følge en haug med regler og prosedyrer er ikke slik vi får det til å funke i Capra. Her tenker vi selv, og avgjør hva som er det mest hensiktsmessige å gjøre i hver unike situasjon vi befinner oss i/står overfor.

Med andre ord har vi mye frihet, men det fører også med seg ansvar. Det viktigste er å sørge for at kundene til enhver tid er superfornøyde.

En av måtene vi løser dette på, er ved å holde all informasjon tilgjengelig for alle i Capra. Vi er et gjennomsiktig selskap. Dette er et av våre viktige prinsipper, og vi deler alt med mindre norsk lov sier noe annet. Planer, status, fremdrift og resultater ligger ute i det åpne, og hver enkelt bestemmer selv i hvor stor grad man vil påvirke prosessene.

Det er nemlig slik hos oss at initiativ og engasjement alltid belønnes. Hvis du brenner for noe, vil du få mulighet til å lede eller delta, og dermed lære, selv om det kan forsinke utfallet – vi spør bredt om engasjement fremfor å håndplukke.

I tillegg til initiativ, åpenhet og engasjement, er en god balanse mellom jobb og fritid noe vi verdsetter. Vi vet at dette både styrker motivasjon og gir arbeidsglede. I Capra er det derfor null press på overtid. Du velger selv om du vil gå topptur eller jobbe mer.

Våre verdier

Vi har et sett med verdier i Capra. Disse verdiene er de egenskapene som gjennomsyrer våre ansatte og måten vi driver selskap på. Dette skal være holdepunktene som driver Capra i den retningen vi ønsker, og ligge til grunn for alle beslutninger vi tar.

Åpen
- Vi er uformelle, ærlige, sier i fra og lytter
Uselvisk
- Vi er inkluderende, og vi bryr oss
Lærende
- Vi lærer mye og fort, og vi lærer bort
Stolt
- Vi har yrkesstolthet og føler eierskap
Fleksibel
- Vi har fokus på frihet og er åpen for endringer