Gode betingelser

I Capra har vi høy kvalitet på våre ansatte, og det vil vi fortsette med. Våre goder tilrettelegger for at du skal kunne gjøre en så god jobb som mulig og samtidig trives optimalt mens du gjør det.

Kompetansebudsjett
Velg fritt om du ønsker å bruke det på konferanse for eksempel Kotlin Conf i Amsterdam eller AWS re:invent i Las Vegas. Ved oppstart får man en Kindle og her dekkes også bøkene du velger å kjøpe. Du får de sertifiseringene og lisensene du vil ha og får dekket kostnader for AWS-eksperimentering.
Ferie og avspasering
Vi har fem ukers ferie, tilgang til firmahytte i Trysil og vi har et samarbeid med et firma hvor ansatte kan leie hytter og ferieleiligheter over hele verden til en redusert pris. Avspasering styrer vi selv hvis vi har jobbet for mye i en periode.
Pensjon
Vi har innskuddspensjon med en sparing på 5% fra 1-12G. Av innskuddet på 5% utgjør 2% av disse trekk fra brutto lønn og kommer til fratrekk ved lønnsutbetaling.
Hardware-budsjett
Velg din egen maskinvare og, stort sett, dine egne applikasjoner for 40 000,- eks. mva fordelt over tre år.
Lønnsmodell og bonus
Lønnsmodellen består av en fast grunnlønn + bonus og overtidsgodtgjørelse ved fakturerbar overtid. Ved faktureringsgrad over 100% mottar du 50% av omsetning over 100 %, omtalt som superbonus.
Foreldrepermisjon
Capra dekker full grunnlønn i hele perioden, + 50% av bonus i hele permisjonen.
Mobil og bredbånd
Du får utbetalt 1 000 kr per måned til bredbånd hjemme, totalt 12 000 per år samt får dekket alle mobilkostnader.
Forsikringer
Vi har forsikring gjennom KLP Skadeforsikring og følgende gjelder for ansatte:
  • Yrkesskade fra 1%
  • Fritidsulykke med “til og fra jobb”
  • Denne dekning er som yrkesskade bare i fritiden.
  • Gruppeliv; 15G v/død for ansatte samordnet med yrkesskade
  • Reiseforsikring for de ansatte
  • Helseforsikring for ansatte med partnere er hos If Skadeforsikring
  • Gratis samtaler til Kry for hele familien samt x antall timer hos psykolog og fysioterapeut.