Vår intervjuprosess

Intervjuprosessen vår er basert på det som kalles "Performance-based Hiring". Det er hva du kan, hva du har uttrettet og motivasjonen for å få jobben gjort som står i sentrum. 


Vi deler vanligvis opp intervjuprosessen på følgenede måte:

1. Screening

En screeningsamtale er ofte  gjort enten over telefon eller over et møte. Formålet er for oss å identifisere om du er den vi ser etter personlighets- og erfaringsmessig samtidig som du finner ut av om Capra er for deg. Vi bruker tiden til å bli bedre kjent med deg og din kompetanse, og deretter snakker vi i dybden om Capra som selskap og hvordan det er å være konsulent for oss.  


2. CV og Prosjektgjennomgang

Dette er et dybdeintervju hvor vi har en gjennomgang din CV og arbeidshistorikk for å avdekke teknisk kompetanse, motivasjon, om vi mener du passer Capra og om du mener du passer for oss. 


Gangen i intervjuet er ca. slik: 
1. Introduksjon: Om intervjuet, litt om Capra og litt om de som intervjuer deg.
2. Motivasjon: Hvorfor du ser etter en ny jobb og hva du ser etter?
3. Gjennomgang av CV: Formålet er å avdekke teknisk kompetanse. Gjennomgang av de siste og mest relevante prosjektene. For hvert prosjekt er vi på utkikk etter blant annet:

1. Rolle / tittel
2. Ansvar
3. Team
4. Utfordringer
5. Resultater

4. Spørsmål fra deg: Skriv gjerne noen ned i forkant av intervjuet.
5. Avsluttende spørsmål og tilbakemeldinger: Et sammendrag av intervjuet og oppsummering av hvordan det gikk. 

                               

3. Case-intervju/teknisk test  

Som utvikler vil du mest sannsynlig få en eller flere oppgaver på dette intervjuet. Det kan både være rene programmeringsoppgaver, tekniske spørsmål og andre problemstillinger. I tillegg til de spørsmålene vi spør om til oppgaven, spør vi helt sikkert også om andre ting rundt din kompetanse som ikke nødvendigvis er relatert til oppgaven, men til de oppgavene du skal løse hos kundene våre.

Verdt å bemerke seg: 

1. Det viktige er at vi lærer hvordan du som kandidat tenker, og ikke at oppgaven får et svar med to streker under.

2. Vi gjør så godt vi kan for å sikre at oppgavene du får er så nært de faktiske oppgavene du potensielt skal løse hos oss, slik at de forhåpentligvis også gir et innblikk for deg i hva slags problemer du kan forvente å løse som konsulent i Capra.

3. Husk å ta med PC med ferdig oppsatt utviklingsmiljø. 

                                

4. Tilbudsmøte

Vi har veldig høye krav til de vi ansetter. For de utvalgte som kommer seg igjennom hele rekrutteringsprosessen med anbefaling fra de forskjellige intervjuerne så ønsker vi å markere dette med å invitere til et tilbudsmøte. På dette tidspunktet så finner vi ut om at du er rett for Capra og Capra er rett for deg.