Kundecase: Norges Røde Kors

Skytjenester. Implementering av ny Sharepointløsning. Testledelse. Prosjektledelse.

Prosjektnavn: Migrering til ny IT-driftsleverandør
Type: Privat
Fase: Avslutte

Norges Røde Kors inngikk kontrakt med en ny IT- driftsleverandør i 2015. Den nye driftsløsningen var å sette ut deler av løsningen ut til skyen og samtidig implementere en ny sharepoint løsning og ny funksjonalitet.

Prosjektet var krevende da frist for GO-live ikke kunne utsettes og flere utviklingsprosjekter med tilknytting til hverandre drevs parallelt for å bygge en ny driftsplattform. Konsulenten belyste for prosjektet viktigheten av en god teststrategi og fikk i forbindelse med dette oppdraget å lede alle testaktiviteter.

Konsulenten fikk også ansvar for å lede to team som hver var ansvarlig for leveranser inn til hovedprosjektet.

Prosjektet kom i mål med de planlagte leveransene innenfor tid og budsjett. Brukerne fikk en god brukeropplevelse etter migreringen både med hensyn til kvalitet og for å ta i bruk den nye løsningen.

Det er givende å jobbe med spennende prosjekter, dedikerte team hos kunden og samtidig bidra til kunden kan levere verdi til dem der ute som ikke har det så lett.