Dette driver vi med

Vi utvikler IT-løsninger, leder tekniske prosjekter og rådgir beslutningstakere om bruk av teknologi til verdiskapning. Vi er kompetanse, ikke kapasitet. Kunder benytter oss fordi vi kan noe spesifikt, ikke fordi de trenger "én til”. Vi tar helst roller der vi kan ha stor påvirkningskraft.

Kundecase: Norges Røde Kors

Skytjenester. Implementering av ny Sharepointløsning. Testledelse. Prosjektledelse.

Kundecase: Kinnetik

Capra og Kinnetik løftet den maritime bransjen fra dypet til skyen.

Hvordan vi jobber

I Capra spiller vi hverandre gode, har lav terskel for å be om hjelp og trives best når vi lærer noe nytt. Dette tar vi med oss ut i oppdragene, noe som gjør at både kunder og kolleger fra andre selskap nyter godt av kompetansen som finnes i Capra.

Vi slåss for verdiskapning, og tør å påpeke dårlige valg fra kunden - men vi er kloke nok til å innse når vi skal gi oss.

Kompetanseområder

Vi har tre fagområder. Systemutvikling er kjernen i det vi driver med. De fleste koder i Java eller JavaScript. Vi er leverandøruavhengig og pusher verken produkter eller lisenser, men har preferanser for teknologi og patterns. Sky, NoOps, containere, immutable infrastructure, mikrotjenester, graf og kontinuerlige leveranser er eksempler. Riktig verktøy til oppgaven er viktigst, men vi foretrekker open source-alternativer fremfor kommersielle produkter. Innen sky er vi landets fremste på bruk av Amazon AWS til utvikling av nye løsninger.

Leveransemodeller

Vår viktigste leveransemodell er salg av hoder til prosjekter under kundens ledelse – men vi ønsker i større grad å kunne levere team fremfor enkelthoder. Vi satser strategisk på utviklingsprosjekter vi kan gjennomføre off-site. Vi har utviklet vår egen modell, skreddersydd SaaS, og vi er overbevist om at vi kan levere IT-løsninger bedre, billigere og raskere enn andre. Ja - såpass ærlige må vi være. Vi tilbyr også en tjeneste der vi hjelper kunder med paradigmeskifter innen bruk og utvikling av teknologi.

The Capra Way

I Capra streber vi etter åpenhet. Dette gjelder både for medarbeidere og kandidater. Derfor har vi utarbeidet et dokument i fellesskap, The Capra Way. Dokumentet beskriver hva vi verdsetter og hvordan vi tenker, og er delt opp i seks dimensjoner:

  • Vår why
  • Verdiene
  • Internkultur
  • Ekstern profil
  • Bratt læringskurve
  • Markedsverdi for Capra

Vi ønsker å inspirere omgivelsene våre. Derfor er The Capra Way selvsagt tilgjengelig for alle. Trykk her for å lese

Hvem vi jobber for

Vi hjelper alle typer bedrifter og organisasjoner. Noen er store, noen er små. Noen er tunge og seriøse, noen er mer lekne. En del av kundene våre er hemmelige, men ikke alle. De som har gitt oss lov til å fortelle at vi jobber med dem er blant annet:

Coop
Elkjøp
Embriq
Finans Norge
Gjensidige
Hafslund Strøm
Helse Sør-Øst
KLP
Norsk Medisinaldepot
NRK
Opplysningen
Oslo Kommune

PasientSky
Retail Payment
Ruter
Skatteetaten
SSB
Statsbygg
Storebrand
Telia
Tine
Valgdirektoratet
VPS