Sikkerhet

Griid [gri:d] - Vår tjeneste for økt sikkerhet i skyen

Hos Capra benytter vi de mulighetene skyen gir, slik at vi kan skape en tryggere hverdag for våre kunder. Vi setter konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i fokus fra dag en, og automatiserer bort alle flaskehalser som hindrer sikkert personvern, eller som ikke støtter opp under prinsipp som minste privilegium.

Realiser en ny trygghet

Skyen har gitt oss mange nye muligheter samtidig som den har tvunget oss ut på en kontinuerlig reise. Vår hverdag endrer seg raskt, og nye utfordringer står i kø. Vi i Capra har følt dette på kroppen i flere år. Derfor har vi investert i de nødvendige egenskapene for å sikre våre kunder den fremtiden vi mener de fortjener.

Ingen steder er dette mer åpenbart enn i vår nye tjeneste for skreddersøm av software, Liflig. I Liflig er alle prosesser for utrulling av kildekode og infrastruktur automatisert ved hjelp av Griid. Dette lar oss segmentere kundens miljøer, og hindrer unødvendig tilgang til produksjonsdata. Sikkerhet er nå en del av vår hverdag.

Med Griid har vi tatt vår kunnskap ett steg videre, og produktifiserer disse egenskapene som ny tjeneste. Dette fører til at våre kunder nå kan dra nytte av de samme erfaringene, uten tidkrevende investeringer. Realiser en ny trygghet for din bedrift ved hjelp av Griid i Liflig, eller ta kontakt hvis dere ønsker tilgang til de egenskapene Griid tilbyr som en frittstående tjeneste.

Se kundecaser

Lyst til å vite mer?

Fyll ut skjema under eller ta kontakt med oss på e-post