Hvorfor frontend?

Frontend er det vanlige folk har mest forhold til. Det er her de store brukeropplevelsene skapes. Om det gjelder et internsystem, hjemmeside eller nettbutikk, er frontend absolutt noe alle selskaper bør investere i. En god frontendopplevelse kan være forskjellen på å vinne og tape kunder. Har du en robust frontendløsning i dag er du godt rigget for å være konkurransedyktig i markedet.

Løsningen

For å bygge en robust løsning trenger du gode frontend-utviklere som hjelper deg med å velge riktig arkitektur. Riktig arkitektur sørger blant annet for at det går lynraskt fra du trykker enter til nettsiden dukker opp i vinduet ditt og for muligheter til å bygge det du trenger effektivt. I frontendverdenen endres teknologiene i et raskt tempo. Rammeverk, bibliotek og verktøy brukes i sammenheng med hvilket behov man har for løsningen. Noen av teknologiene vi har valgt å spesialisere oss på er TypeScript, React, Vue og Svelte. Ikke bare er dette blant de rammeverkene som brukes av noen av verdens største selskap, som Facebook og Instagram, men er de som utvikleres og moderniseres raskest.

Våre utviklere

I dag skaper våre frontend utviklere kick-ass brukeropplevelser hos bla. Gjensidige, Amedia og NRK, og vi mener at suksessoppskriften er våre evner til å ta i bruk riktig rammeverk og fokus på fremtidsrettet, modulær og testet kode. Disse faktorene er det viktigste grunnlaget for å skape applikasjoner som er dynamiske, tilpasningsdyktige og enkle å vedlikeholde. Teknologier og arkitekturer er der jo bare for å tjene et større formål: å hjelpe brukeren å få gjort jobben sin trygt, raskt og effektivt. Og Capra har selvfølgelig de mest brukerorienterte frontend utviklerene som er å oppdrive!