Gjør jobben enklere for andre hos Statnett

– Vi videreutvikler og lager ny funksjonalitet for brukerne, slik at det blir en mest mulig problemfri hverdag for alle.

Det forteller Rune Kulstad fra Capra om oppdraget hos Statnett. For å møte kravene til stadig mer omfattende og effektiv drift av strømnettet, gjennomfører Capra en kontinuerlig videreutvikling av systemene til Statnett.

Photo by Jaël Vallée on Unsplash. A forest with power masts going through it. Mountains in the background.

Sørger for strøm i kontakten året rundt

Det er Statnett som eier, bygger og driver det sentrale strømnettet i Norge. Deres oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap, slik at du og jeg har strøm i kontakten året rundt. En av kjernekomponentene i arbeidet med å drifte og overvåke strømnettet, er Statnetts Operatør Informasjon System (OIS). Det er dette systemet Capra er med på å videreutvikle og lage ny funksjonalitet for. Men hvordan fungerer det?

Det letteste er kanskje å se på systemet som en verktøykasse. For å løse ulike oppgaver, er du avhengig av ulike verktøy. OIS leverer de verktøyene som både Statnett og eksterne brukere behøver for å planlegge og løse oppgaver tilknyttet strømnettet. For eksempel, når et strømselskap skal gjennomføre vedlikehold på en strømlinje, anvender de OIS til å melde ifra og søke om godkjenning hos Statnett. Samtidig bruker Statnett systemet til å overvåke og kontrollere at strømselskapets vedlikehold kan gjennomføres uten risiko. På den måten forenkles en ellers tungvint prosess, i ett enkelt system.

– Det er også et sikkerhetsaspekt ved det. Når man gjør alt manuelt er det større risiko for menneskelig feil. Med OIS er det mye enklere å plukke opp feil. Bare at det kommer inn i et IT-system luker ut en del menneskelig feil, forklarer Rune.

Avhengig av optimale verktøy

Mye av jobben til Statnett handler om å drifte den kritiske infrastrukturen som inngår i dagens strømnett. Vi er alle avhengige av tilgangen til strøm, og konsekvensene ved strømbrudd kan være alvorlige. Derfor er det et stort behov for at verktøyene i OIS fungerer optimalt. Det bekrefter avdelingsleder Tore Skjulstad Bryhni fra Statnett:

Statnett har høye krav til oppetid og til at IT-systemene våre fungerer godt. Effektiv drift av strømnettet krever at IT-systemene tar seg av mye av det som ble gjort manuelt tidligere. Klarer vi å utnytte kraftnettet bedre kan vi transportere mer strøm med det som allerede er bygget. Da sparer vi penger, og vi unngår noen store naturinngrep. Gjør vi dette riktig blir både nettleia lavere og vi kan unngå noen store naturinngrep. Dette gir god motivasjon på jobben, forklarer Tore.

Det er også potensielt store kostnader som kan medregnes om forsinkelser oppstår i planleggingsprosesser eller ved driftsstanser. Da er heldigvis Capra på ballen sammen med resten av OIS-teamet; fullt i gang med å utvikle nye og kostnadsbesparende verktøy som forenkler disse prosessene.

– Et eksempel er når det utføres vedlikehold på strømnettet. Da er det veldig mange parter involvert. Blir det forsinkelser i søknadsprosessene, kan det koste dyrt og man må avlyse planlagt vedlikehold. Derfor utvikler vi verktøy som gjør at planleggingen blir enklere, slik at man unngår å måtte avlyse, forklarer Rune.

Et av de nye verktøyene som har blitt utviklet, er et grafisk kart av strømnettet. På mange måter likt et t-banekart, viser kartet strømnettet som beveger seg over hele Norge. Før dette verktøyet kom på plass, hadde man bare en gammel og lite brukervennlig oversikt. Med det nye kartet er det mulig å se oppdateringer i sanntid, redigere og legge til strømstasjoner der det ønskes og fylle inn informasjon der det trengs. 

– For brukerne gir kartet en større oversikt. Det blir lettere å planlegge og man sparer kostnader. Det blir også lettere å unngå strømbrudd, siden kartet kan brukes til å overvåke overbelastning i strømnettet, forteller konsulent fra Capra, Rune.


Hvordan nye verktøy utvikles

For å utvikle eller videreutvikle verktøyene i OIS, kreves det vanligvis en del forarbeid. I motsetning til en del andre utviklerteam er nemlig OIS-teamet, som Capra er en del av, også ansvarlige for å analysere brukernes behov. Det setter større krav til å være selvgående i jobben, og teamet må være i stand til å identifisere hvor utfordringene ligger.

– For OIS-teamet er det viktig at utviklerne kjenner domenet og brukerne sine godt. Når man jobber tett sammen med brukerne lærer man mye om el-kraft og forstår etter hvert arbeidshverdagen deres godt. Det er veldig viktig når man lager skreddersydd software for en bruker med høye krav.  Bonusen er at man i tillegg til interessante utviklingsoppgaver får et godt innblikk i et spennende fagfelt. Når teamet i tillegg har noen gode verktøy som container-basert utviklermiljø, sentralt byggmiljø med god kvalitet og noen gode felleskomponenter så går utviklingen raskt. Skal man ha gode selvgående team som fokuserer på funksjonalitet så trenger man også at det satses litt på økosystemet rundt disse teamene. Det prøver vi å gjøre i Statnett, forklarer Tore.

Fortsetter utviklingen

Capra utvikler og forvalter, sammen med resten av OIS-teamet til Statnett, verktøy som gjør det enklere for brukerne å gjøre jobben sin. Om erfaringen med å bruke Capra er Tore fra Statnett tydelig i sin tilbakemelding:

Samarbeidet med Rune og med Capra som oppdragsgiver har vært godt. I Statnett har vi et godt fagmiljø som består av både internt ansatte og konsulenter fra en rekke selskap. Både ved ansettelser og innleie ser vi etter solid fagkunnskap kombinert med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner. Når man skal lage skreddersydd software som skal løse såpass komplekse oppgaver som det vi jobber med holder det ikke bare å kode raskt.  Man må delta diskusjoner både om den tekniske løsningen og man må klare å sette seg inn i hva det er som hva slags problemer vi prøver å løse. I tillegg skal disse løsningene vare lenge.  Det vi lager må derfor kunne videreutvikles og vedlikeholdes i lang tid. Alt dette gjør jobben vanskelig, men kanskje nettopp derfor er det også veldig spennende.

Trenger du en konsulent å sparre med? Våre IT-konsulenter er plukket fra øverste hylle.