Gjensidig samarbeidsglede

– Jeg tror flere år med gode erfaringer fra begge parter har skapt gode relasjoner.

Det sier Håkon Tørnquist om samarbeidet mellom Capra og forsikringsselskapet Gjensidige. Han er en av konsulentene i Capra som har vært med i utviklingen av nye, personlige løsninger for Gjensidige sine kunder, og kan fortelle om et svært vellykket partnerskap. Flere år etter samarbeidets oppstart er stemningen fortsatt god, kanskje til og med bedre enn noen gang!

Photo by Nathan McBride on Unsplash. Picturing a couple holding around each other with a mountain view in the background.

Et enkelt valg for Gjensidige

Konsulenter fra Capra startet i Gjensidige allerede i 2012, men for Håkon sin del startet samarbeidet i 2018. Da hadde Gjensidige behov for et nytt produktteam, var det naturlig å kontakte Capra som allerede hadde vist at de hadde flere kompetente konsulenter.

Fokuserer på suksess

Som en del av det nye produktteamet, startet Håkon som utvikler, og har etterhvert fått rollen som tech lead. Teamet har hovedsakelig ansvar for de løsningene Gjensidiges forsikringskunder bruker etter at de har logget inn på nettsiden.

– Disse er personlig tilpasset hver kunde og deres kundeforhold. I min rolle hjelper jeg blant annet produkteierne på teamet med å prioritere og utføre de oppgavene som må til for å nå gitte KPI-er, forklarer Håkon.

Gjensidige satte tidlig spesifikke KPI-er for å måle effekten av sine løsninger. Å hele tiden være fokusert på slike måleenheter kan være utfordrende, men det er også nødvendig for å oppnå gode resultater. De driver arbeidet fremover, og indikerer hvor veien må gå videre for at forsikringsselskapet skal nå sine overordnede mål og strategier. På den måten er det lettere å identifisere svakheter, eventuelt hvilke løsninger som er avhengig av endring eller videre utvikling.

– Vi har ingen tenkt utløpsdato. Vi løser oppgaver fortløpende og jobber stadig med utvikling og forbedring. Produktteamet er med andre ord en langtidsløsning mer enn et gitt prosjekt. Det skjer stadig tekniske omveltninger, noe som også blir hovedfokuset utover året, forklarer Håkon.

Et tydelig og godt samarbeid

Det er ikke til å ta feil av; både Capra og Gjensidige er fornøyde med samarbeidet. Fra Capra er det flere teamledere og utviklere inne: en solid gjeng som gjør en solid jobb.

Som et bevis på det gode samarbeidet, har Capra og Gjensidige inngått en strategisk partnerskapsavtale.