Gode løsninger kommer sjelden alene

Med tjenesten Liflig, har Capra utviklet flere digitale fellesløsninger for Finans Norge Forsikringsdrift (FNF).

Photo by Sarah Brown on Unsplash

Bakgrunnen for fellesløsningene

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF), er en medlemsorganisasjon for forsikringsnæringen. Formålet med arbeidet deres, er å videreutvikle og drifte fellesløsninger for hele næringen. Enkelt forklart, handler det om å utvikle digitale løsninger som alle forsikringsselskapene kan benytte seg av. For eksempel, i arbeid med restverdiredning etter brann og andre skader, eller med ansvarsavklaring ved motorvognskader.

For å utvikle fellesløsningene, valgte FNF å benytte seg av Capra sin egen tjeneste, Liflig. Liflig driver med skreddersydde softwaretjenester for kunder, utvikling og forvaltning av applikasjoner og løsninger.

Alt i alt, er Liflig en tjeneste utviklet av oss i Capra, som leder og tar totalansvar for hele utviklingen og produksjonen av de nye fellesløsningene til FNF.

Fire ulike løsninger

Resultatet har til slutt blitt fire ulike fellesløsninger for FNF. Hver av løsningene er på ulike stadier i produksjonsløpet, men felles for dem alle, er at utviklingen aldri stopper. Der noen allerede er i bruk, skal andre snart lanseres.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike løsningene vi jobber med. Alle løsningene er en del av FNF sitt tjenestetilbud.

Den første løsningen er for Restverdiredningstjenesten (RVR). RVR er et samarbeidsprosjekt mellom FNF og brannvesenet i Norge. Formålet med den nye løsningen, er å gjøre det enklere for brannvesenet å registrere, dokumentere og fakturere for sine RVR-oppdrag.

Den andre løsningen er for et samarbeid mellom NFA – Norsk Forening for Allmennleger og FNF, kalt Helsenett. Helsenett-prosjektet har som formål å gå fra papirbasert til elektronisk innhenting av forsikringserklæringer fra legene. Den nye løsningen leverer en felles og standardisert løsning som digitaliserer kommunikasjonen mellom forsikringsselskapene og fastlegene, i tråd med nyeste personvernforordning.

Den tredje løsningen er Skadehub. Skadehub er en plattform for ansvarsavklaring ved motorvognskader, der forsikringsselskapene vil ha muligheten til å utveksle krav i forbindelse med en skadesak. Løsningen har også et webgrensesnitt for selskaper som ikke kan eller ønsker å utvikle kobling fra eget fagsystem mot API.

Den fjerde løsningen er en del av FG-kontroll. Hovedformålet med FG-kontroll er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere. Siden lansering har frontend blitt modernisert, og ny funksjonalitet lagt til. Nå moderniseres backend og bytte av skytjeneste.

Fortsetter utviklingen

Det er ingen reell sluttdato for når Liflig-teamet er ferdige med videreutvikling og forvaltning av de forskjellige fellesløsningene. Med Liflig tar vi oss av forvaltning og driften av løsningene i et livssyklusperspektiv. Det betyr at vi jobber med å utvikle løsningene kontinuerlig.

Har du behov for raskere og bedre IT-løsninger? Med Liflig har du et eget team til å maksimalisere potensialet i din bedrift til det fulle.


Finn ut mer: Våre tjenester og ekspertiser