På vei mot en lettere kollektivreise med Capra

Med hjelp fra Capra, gjør Entur det enklere å velge bærekraftige reiser i hele Norge.


Photo by Erik Odiin on Unsplash

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Entur den store oppgaven med å forenkle kollektivreiser. De som eier og styrer salgssystemet for kollektivtrafikken i Norge, skal i tillegg samle, foredle og dele kollektivdata, slik at de ulike kollektivselskapene kan levere trafikkinformasjon og billetter til sine kunder. Det er ikke en oppgave for lettvektere, men med konsulenter fra Capra på teamet går det hele på skinner.

Dårlig tid ga behov for hjelp

Å ha kontroll og oversikt over alt som rører seg i kollektivtrafikken i et langstrakt land som Norge, byr naturligvis på utfordringer. I oppgaven med å utvikle en ny plattform, har en av de største utfordringene vært mangelen på tid. Dette kan leder og produkteier for plattformteamet i Entur, Tor Magnus Castberg, bekrefte:

– For Entur har utfordringen alltid vært at vi har det veldig travelt, vi har gått fra å arve NSBs gamle, monolittiske billett- og bestillingsplattform, til å lage en flunkende ny mikrotjenestebasert løsning som er fullstendig drevet i skyen, forklarer den tidligere Capra-ansatte.

Tor Magnus legger til at dette har krevd hard innsats fra mange dyktige mennesker, og dyktige mennesker er det ikke alltid like lett å få tak i. For med dårlig tid, var behovet for kompetanse enda viktigere:

– Vi har fylt på med konsulenter og vokst i en rasende fart.

Fant de perfekte konsulentene hos Capra

Flere av konsulentene som er på oppdrag hos Entur, kommer fra Capra. Tor Magnus fastslår at det er liten tvil om at det er nivået på konsulentene som er Capras store styrke, i tillegg til deres positive fremtoning. Skal man løse tekniske verdensproblemer (les: Norgesproblemer), er det viktig at konsulentselskapet man henter fra har en fornuftig innstilling til hvordan samarbeidet skal fungere.

– Vi har alltid følt at Capra står på for å finne personer som passer perfekt inn i vår organisasjon, og alltid er på tilbudssiden med fristende konsulenter.

Hvor godt en konsulent passer inn i et selskap er selvfølgelig individuelt, men i Entur og Capra har det blitt jobbet målrettet for at alle skal føle seg likeverdige.

– Du skal føle deg som en del av gjengen når du jobber i Entur, samme hvor du kommer fra. Dette ser ut til å ha passet veldig godt sammen med Capras filosofi, og vi har opplevd at Capras konsulenter er engasjerte og deltakende, både profesjonelt og sosialt, forteller Tor Magnus.

Ser på seg selv som et serviceteam

Det er som sagt mange ulike utfordringer med å forenkle kollektivreisen i Norge. I utviklingen av den nye plattformen, er det ofte at nye oppgaver kommer ramlende inn. De krever ofte raske løsninger, men det skal likevel ikke gå utover kvaliteten på arbeidet:

–  Vi er nok ikke like fokusert på sprintgjennomføring som de fleste andre utviklerteam, men det gir oss litt mer mulighet til å fokusere og bli ferdige med oppgaver, forklarer Tor Magnus.

Slik han forklarer det, så ser plattformteamet i Entur på seg selv som et serviceteam. De skal levere gode løsninger effektivt, både for å oppnå de kvartalsvise målene, men også for å løse de daglige utfordringene.

– Effektive utviklere er glade utviklere!

En vellykket reise

Selv om Entur nå har fått på plass de fleste systemer, så er det fremdeles mye arbeid som gjenstår. De fremtidige utfordringene hindrer likevel ikke Tor Magnus i å takke Capra for det de har fått til:

– Takket være Capra, har vi kunnet levere løsninger i plattformen som utviklerne våre etterspør, og med sine positive holdninger har de gjort plattformteamet til et verdsatt team i organisasjonen.

Og hvordan blir arbeidet fremover?

- Vi må fortsette å fokusere på å forenkle plattformen og gi en sømløs brukeropplevelse, og det er ikke gjort i en håndvending. Når du tror du er ferdig, så begynner du på nytt.

Vel – vi i Capra har troen! Ønsker du å høre mer om samarbeidet mellom Entur og Capra, eller har du andre spørsmål du ønsker å få svar på?