Leder tekniske prosjekter hos Coop

De siste seks årene (siden 2015) har Capra ledet større og mindre tekniske prosjekter for samvirkeforetaket Coop. Det nyeste prosjektet gjaldt utrulling av nye kassasystemer i butikkene.

Niklas Johansen

Det skal lønne seg å velge Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør. De eies av sine drøye to millioner medlemmer, og driver over 1200 butikker rundt omkring i hele landet. Som forbrukereid organisasjon, tilstreber de å kunne levere det beste til sine forbrukere, slik at det skal lønne seg å velge Coop. Av den grunn, er de stadig i endring.

– Det er til enhver tid over 50-80 aktive butikkprosjekter innad i Coop, som tar for seg alt fra utviding og ombygging, til omprofilering av butikkene, forklarer konsulent fra Capra, Kenneth Douglas Pedrick.

En del av disse prosjektene er også tekniske, der Capra har bidratt med nyttig kompetanse og erfaring. Bare i løpet av de siste seks årene har Capra håndtert flere store prosjekter. Det gjelder blant annet utrulling av nytt POS system med tilbørende hardware, oppdateringer av Coops intranett, koordinering av ny betalingsstruktur, håndtering av innlemmelsen av alle ICA-butikkene som Coop overtok i 2015, og implementering av Coopay. Det bare for å nevne noe.

Berører alle i Coop

Det nyeste prosjektet Capra var involvert i, er oppgradering av samtlige kasser. Dette er et nasjonalt prosjekt som berørte alle de 1277 butikkene til Coop, hvor over fem tusen betalingskasser ble fornyet. Ikke et lite prosjekt, altså. Kenneth forklarer nærmere hvorfor dette er nødvendig:

– Hovedgrunnen bak fornyingen er operativsystemet som drev kassasystemet, Windows 7 POS Ready, som ikke lenger ble supportert av Microsoft etter 30. september (2021). Derfor behøvde kassasystemene en oppdatering av operativsystemet, til Windows 10 IOT. I tillegg ble det gamle operativsystemet drevet på eldre fysiske enheter som også måtte fornyes, forklarer Kenneth.

Leder for “IT i butikk”, Hans Gismervik, påpeker også sikkerhetsaspektet ved å bytte operativsystem:

– I Coop er vi, som mange andre, ekstremt opptatt av sikkerhet. Å benytte operativsystemer som ikke lenger supporteres på et slikt volum som kassene representerer, var aldri aktuelt. Våre kasser skal alltid være oppdatert med de siste sikkerhetspatchene Microsoft leverer. For å bli ferdig innen «tidsfristen» startet derfor planleggingen av denne oppgraderingen så snart vi ble informert om dette fra Microsoft.

Og ferdig ble vi.

Når Coop-butikker over hele landet skulle gjennom en slik utrulling, var det mye som måtte tas hånd om. Capra har stått for den tekniske prosjektledelsen, noe som innebar planlegging, tilpasning til det interne IT-systemet, kommunikasjon med servicepartner som utførte den fysiske utrullingen, og ledelse av den interne kommunikasjonen. Et spesialverktøy for å overvåke de tekniske systemene ble også utviklet i forbindelse med utrullingen. Alt for å sikre en sømløs overgang fra gammelt til nytt kassasystem, som skal sikre Coop gode brukeropplevelser og bedre sikkerhet.

Fordelen med erfaring

Det er ikke til å komme unna at en av de viktigste grunnene til at Coop fortsetter samarbeidet med Capra, er fordi de er trygge på hva Capra kan levere. Basert på erfaringer er et stabilt samarbeid blitt utviklet over tid.

Klar for ferdiggjøring

De nye kassene ble smått testet ut i butikk frem til april 2021 og innen fellesferien begynte så var over 3.300 av kassene skiftet ut. I oktober 2021 var alt helt ferdig. Systemene i butikkene var i orden, uten at verken butikkansatte eller kunder merket noe underveis. Det hele gikk samløst for seg, noe Hans Gismervik også bekrefter:

– Det hele gikk veldig «sømløst». Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra butikk og S-Lag; “Vi merket ikke en gang at kassene ble byttet”. En suksessfaktor var et fantastisk samarbeid mellom tre parter, Coop IT, Capra og utførende i butikk, Infocare, og ikke minst en liten og effektiv styringsgruppe. Det var enkelt å ta beslutninger.

Trenger du en konsulent å sparre med? Våre IT-konsulenter er plukket fra øverste hylle