Smekkfulle Team Topologies-kurs med Manuel Pais

I løpet av de siste to dagene har vi i Capra hatt den enorme glede av å arrangere kurs med Manuel Pais, medforfatter av den banebrytende boken "Team Topologies". Responsen har vært overveldende, med fulltegnede kurs og ventelister begge dager!

Malin Aandahl

Hva er Team Topologies?

I 2019 ble boken "Team Topologies" av Matthew Skelton og Manuel Pais lansert. Boken presenterer en tilnærming til organisering av moderne softwareutvikling, hvor tverrfaglige team er byggeklossene. Tilnærmingene baserer seg på domene-drevet design og funn fra forskningen Accelerate. De to siste dagene har Capra vært vertskap for forfatter Manuel Pais sine Team Topologies-kurs, som har ført til to helt fulle dagskurs.

Hva lærer man på kurset?

Kurset handlet om hvordan man kunne gjøre utformingen av organisasjonen din til en strategisk fordel ved å ta i bruk konsepter fra Team Topologies, som å gi gode teamnavn, definere teaminteraksjoner og etablere gode feedback-loops. Man vil lære om praktiske teknikker for effektivt organisasjonsdesign, basert på team-fokuserte sosiotekniske systemer, Conway’s law og klart definerte Team-APIer. I tillegg vil man lære om ulike teamtyper (verdistrøms-team, muliggjøringsteam, komplisert subsystem team og plattform-team) og hvordan velge riktig team topologi for å få til en rask utviklingstakt. Kurset passer for CTO/CIO, avdelingsledere, arkitekter, teamledere og utviklere.

På kurset deltok Øistein Haugland fra Itera, som sier følgende om kurset:

Manuel leverte over forventningene!

Jeg har nå vokabularet, og de nødvendige mentale modellene, til å løse problemstillinger jeg tidligere ikke kunne sette fingeren på.

Team Topologies tar jeg med videre for å lære bort, og anvende. Anbefales sterkt.
Øistein Haugland og Manuel Pais på Team Topologies kurs hos Capra
Øistein Haugland og Manuel Pais på Team Topologies-kurs hos Capra

Ettersom kursplassene raskt ble utsolgt og veldig gode tilbakemeldinger, blir det antagelig flere kurs. Si i fra til Oliver Hove-Breen dersom du vil vite om neste kurs.

Satsningen på Team Topologies i Capra

I Capra har vi de siste årene fokusert mye på Team Topologies. I fjor arrangerte vi en Team Topologies konferanse, hvor over 80 bedrifter deltok. Nedenfor kan du lese om hvordan Capra selv har anvendt teknikkene fra Team Topologies i måten de organiserer seg. Vi erfarer at konseptene fra Team Topologies er svært nyttige og gir en organisasjon et vokabular om teamtyper og interaksjon mellom team, som gir klarhet i forventninger til samarbeid, hvert enkelt teams hensikt, og dermed bedre samkjøring som kan gi høyere utviklingshastighet.

Hvordan har vi brukt det hos andre kunder

Hos våre kunder NRK og Vy har vi allerede tatt i bruk flere av konseptene fra Team Topologies, som interaksjonsmoduser, kognitiv last, inverse Conway og hvordan vi brukte domene-drevet design for å strukturere Vy sine domener. Dette har ført til tydeligere grensesnitt og domener mellom team, mer fokus og mindre kognitiv last mer team. Vi har snakket om erfaringene våre hos ICE og Tolletaten, og vi deler gjerne erfaringene med deg også. Vi kan også hjelpe deg å forstå hvordan din bedrift kan ta nytte av konseptene fra Team Topologies. Ta kontakt med vår foredragsholder og teknologileder Stein-Otto Svorstøl for en uforpliktende prat.

Ivar Iversen fra Fremtind på Team Topologies-kurs.

Fra roller i et hierarki til Team Topologi

I Capra gjorde vi for noen år siden en reorganisering fra hierarki til en ren Team Topologies og autonome team. Vår teknologileder Therese Engen fra Capra forteller om reisen nedenfor:

Capra er et konsulentselskap basert i Oslo som fokuserer på å levere verdi til kunder gjennom nymotens teknologi og innovative løsninger. Vi er veldig opptatte av å rigge vårt eget selskap for fart og flyt, ettersom vi tror dette fører til bedre løsninger for våre kunder og en større følelse av eierskap for våre ansatte. I 2019 startet vi nettopp en slik reorganisering. Dersom du ønsker å lese mer om vår reise fra en ledergruppe til autonome team, ta en titt på følgende bloggartikkel: Slik reorganiserer vi Capra

Capra tjente penger, kundene våre var happy og folkene våre var happy - så hvorfor initierte vi denne endringen? Ledergruppen følte at farten sank. Mange utfordringer ble løst utenfor ledergruppen, og de fikk dessuten mange spørsmål fra kolleger som man like gjerne kunne, og burde, løst selv. Med autonomi, samkjøring og flat struktur i bakhodet oppdaget ledergruppen Team Topologies - en bok som ga dem vokabularet til å starte reisen.

Det første teamet, Team Nyorg, fokuserte i starten på å lage et starter-kit for nye team. Dette for å hjelpe dem med å finne sitt formål, sette gode mål, lage en teamkontrakt og veilede teamet gjennom Tuckman’s stages of group development. Inspirert av boken The Five Dysfunctions of a Team, fasiliterte de også retrospektiver for teamene for å påse at teamene ikke mistet fokus. Therese tror at vi kunne ha unngått noen av utfordringene vi møtte, dersom man i starten hadde fokusert mer på tillit, konflikthåndtering, forpliktelse til resultater, ansvar og resultater.

Så, hva har vi fått til? Vi ser en klar tendens til at flere tar ansvar og føler et større eierskap til oppgaver. I tillegg har vi merket at endringsfarten har økt på grunn av at beslutninger tas nærmere de som er påvirket av dem. Ønsker å lese mer om hva vi har lært etter to år med Team Topologies? Ta en titt på følgende bloggartikkler:

To år senere: Dette har vi lært siden vi anvendte Team Topologies

Team og troll – erfaringer fra en helt vanlig geit

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt om du ønsker å få informasjon om kurs i fremtiden og lignende typer arrangementer.

Manuel Pais presenterer Team Topologies konsepter