Ledende forsikringsselskap fornyer partnerskapet med spesialist på tech!

Et av Nordens ledende skadeforsikringsselskap, Gjensidige, satser stort på å gi kunder gode og trygge opplevelser. For å sikre dette digitalt har de etter tre års samarbeid valgt å videreføre partnerskapet med fagspesialisten Capra på teknologi.

“Capra er en partner til å stole på, både når det gjelder kvalitet og menneskene som jobber der. Dette har de vist med solide leveranser og folk over tid. Capra har svært dyktige fagfolk som passer godt inn i Gjensidige, og vi er veldig glad for at partnerskapet fortsetter og vi gleder oss til å bygge dette videre sammen.”

-Silje Bredesen, leder Digitalisering i Gjensidige

Partnerskap gir mer verdi

Et partnerskap gir stor grad av forutsigbarhet for begge parter og gir mulighet til å skape verdi over tid. Capra har gjennom partnerskapet med Gjensidige allerede bidratt til konkrete og viktige tekniske leveranser for forsikringsaktøren. De har blant annet vært tett involvert i tekniske valg som har gitt raskere sider, tid spart for utviklere og systemer som er enklere å vedlikeholde. Ikke minst har partneren fasilitert fram beslutninger, samt flytt og modernisering av løsninger fra on-prem til sky. Et partnerskap skal ifølge Capra skape langt mer verdi enn å levere gode konsulenttjenester og kapasitet.

“For oss er et partnerskap langt mer enn å låne ut kloke hoder. Det er kompetanseoverføring, kompetansedeling, å åpne fagmiljøet vårt og å løse problemer kunden ikke vet at de har. Vi skal tørre å utfordre, hvor vi bør gjøre hva, og sørge for at Gjensidige lykkes på lang sikt. Dette jobber vi med hver dag, både hos Gjensidige og hos Capra.“

- Oliver Hove-Breen, Salgs- og kundeansvarlig i Capra Consulting

Å bygge framtidens og markedsledende systemer krever mer

Å bygge utviklingsorganisasjoner hvor teknologer trives og lærer er viktig for å bygge gode systemer og ta en sterk posisjon i markedet. Hvert år blir Gjensidige invitert på CapraCon, Capra sin interne fagkonferanse, for å sikre kompetanseoverføring mellom selskapene. I hverdagen arrangeres lesesirkler og fagsamlinger slik at ansatte hos Gjensidige kan få glede av å sparre med hele Capra sitt fagmiljø og ikke kun konsulentene som sitter ute hos dem.

"Gjensidige er et modent og fremoverlent selskap hvor utviklerne, teamlederne og prosjektlederne stortrives, blir hørt og får være med å utforme løsningene. Vi er et selskap som er glad i åpenhet og delingskultur, og det tar vi med oss ut til partnerne. Partnerskapet gagner begge selskapene på en god måte." - Oliver Hove-Breen, Salgs- og kundeansvarlig i Capra Consulting

Om avtalen

Capra er en strategisk og preferert partner på alle oppdrag i Norge for Gjensidige. I tillegg til å gjelde Gjensidige Forsikring, som Capra har vært partner med de siste årene, er dette en utvidet avtale som også gjelder Gjensidige Mobility Group og Gjensidige Pensjonsforsikring. Avtalen varer over 3 år med mulighet til å forlenge den med ett år av gangen, to ganger.

“Gjensidige jobber hver eneste dag for å lage de beste digitale løsningene for kundene. Vi har erfart at Capra er en svært kompetent partner å ha i ryggen når behovene endres raskt. Vi stiller høye krav til leverandører, og en forlengelse av partnerskapsavtalen er det beste signalet på hva vi føler om samarbeidet. Vi stoler på at det blir noen spennende år fremover med fokus på videre digitalisering.”

- Milos Kostadinovic, innkjøpssjef Gjensidige