Det er ikke bare statens ansvar å holde aktivitet i økonomien

Vi innrømmer at vi har gjort en feilvurdering! Men det er ingen skam i å snu. Her kommer vår oppfordring til å ikke la andre gjøre det samme.

Aslak Ege

Foto av Ravi Roshan fra Unsplash

Det er ekstremt gledelig å se at dugnadsånden for alvor er levende i den norske befolkningen. Vi hører daglig om de som vil bli rammet, spesielt økonomisk, i en tid der mange sitter hjemme og jobber og det er restriksjoner på arrangementer og aktivitet i samfunnet. For oss som privatpersoner kommer det oppfordringer om å ikke be om refusjon på arrangementer vi har kjøpt billett til, da dette er penger du som privatperson allerede har avskrevet i husholdningsbudsjettet. Konsekvensen ved å be om refusjon f.eks. vil bety en mindre konsert i nærområdet eller et dårligere fritidstilbud på sikt. Vi tenker langsiktig og på tiden da Norge kommer tilbake til normalen.

Staten kan ikke redde alle

Vi hører og leser i nyhetene om enorm pågang på søknad for dagpenger hos Nav, og permitteringsvarsler som blir sendt ut. Store og små bedrifter opplever at ordreinngangen kuttes drastisk, da fokuset blir å sikre seg selv og sin bedrift. Alle vet at dette får negative konsekvenser, så hvorfor stopper handelen opp? På LinkedIn dukker det opp poster fra mindre, nye selskaper som skriver at de har penger å investere i andre sine tjenester, som minner om at en investering på 10 000 kr eller 100 000 kr kan være det som holder dem flytende gjennom denne annerledes tiden. Dette er fantastiske initiativer som minner oss å at det er ikke bare store redningspakker fra staten som er løsningen, vi kan alle være med å bidra.

Man kan forstå at bedrifter først ser til seg og sine ansatte, før man ser til andre og vi i Capra er ikke noe bedre selv. Vi er heldige og har god økonomi, men har, som sikkert alle andre, tatt en ekstra runde på hvor vi står, hvor vi er sterke og hvor vi er sårbare. Når vi nå lander på at vi er godt rustet for fremtiden, så har vi stilt oss spørsmålet; hva kan vi gjør for å bidra til aktivitet i økonomien?

Hva kan bedrifter bidra med

Vi skal være så ærlige at da anbefalingen om å sende alle til hjemmekontor kom, så stengte vi kontorlokalet, og frøys noen av de tjenestene vi har på fruktkurv, vask av kontor m.m.

Nå, en uke inn i den nye “koronahverdagen”, har det slått oss at dette er feil medisin. Ja, det vil spare oss for noen kostnader, men vi er fullt operative som selskap og har per i dag, heldigvis, lite negative konsekvenser av pandemien. Samtidig kan vi absolutt ha positive ringvirkninger ut i samfunnet. Det er ikke bare staten som skal bidra til å vedlikeholde aktiviteten i økonomi, det er viktig at private bedrifter fortsetter å kjøpe av hverandre og ikke sparer seg selv og samfunnet til fant.

Så er det slik at selv om vi opprettholder de fleste tjenestene, så er vi fortsatt ikke på kontoret. Vi har derfor dialog med leverandørene, slik at vi kan donere tjenestene, f.eks fruktkurven vår til noen som trenger den, så den kommer til nytte og ikke kastes.

For oss som jobber i Tech, kom nå forespørselen fra utviklernes nettavis, kode24. Dette er et medium som er med å spre kompetanse og som flere av våre ansatte leser og det er derfor helt naturlig at vi går inn og sponser dem i en vanskelig tid, samt ser på muligheten for å fremskynde egne markedsplaner slik at vi kan bestille annonser via dem, deres normalt sett største inntektskilde.

Alle monner drar

For det kommer en dag der vi skal tilbake på kontoret og det vil være hyggelig om vi kan fortsette å bruke den samme leverandøren, vel vitende om at vi kanskje har gjort litt for å holde dem i gang.

Statsministeren sa i sin tale til folket i denne uken at dette ikke er tiden for “jeg”, men for “vi”. Vår oppfordring er at dette også gjelder på bedriftsnivå. Vår oppfordring til alle er å vise solidaritet hvis dere har mulighet og opprettholdt en tjeneste som for deg koster lite, men for leverandøren er verdt uendelig mye mer.

Sammen holder vi hjulene i gang.