Bokanmeldelse: Effective TypeScript

En lettlest og anvendelig bok for utvikleren som ønsker en bredere og praktisk forståelse av TypeScript. Hvorfor skal du foretrekke ukomplette typer fremfor unøyaktige typer? Hvordan kan man simulere nominelle typer i et strukturelt typesystem? Hva er et strukturelt typesystem? Effective TypeScript gir deg svarene.

Jan Ove Kjærland

Effective TypeScript: 62 Specific Ways to Improve Your TypeScript, av Dan Vanderkam, er akkurat det tittelen sier: en samling av råd for hvordan du kan jobbe effektivt med TypeScript. Boken er kort og kompakt, med konkrete og relevante eksempler. Det er nettopp dette bøker i Effective-sjangeren ønsker å være: De skal ikke være oppslagsverk til hvordan all funksjonaliteten i et språk funker. De skal forklare hvilken funksjonalitet du skal benytte deg av, og hvorfor. Effective TypeScript leverer på dette løftet.

Mer enn definisjoner

De 62 rådene er gruppert i kapitler, og tar for seg ulike temaer: Grunnleggende om typesystemet og hvordan det relaterer til JavaScript, hvordan designe og strukturere korrekte, fleksible og vedlikeholdbare typer, hvordan migrere prosjekter til TypeScript, og mye mer. Hvert råd serveres som en påstand, og følges opp med gjennomtenkte begrunnelser og eksempler.

Det varierer hvor høyt rådene scorer på eureka-skalaen, men her er det noe for enhver TypeScript-utvikler. Råd nummer fem, Limit Use of the any Type, medfører kanskje ikke noe lyspære-over-hodet-øyeblikk, mens råd 32, Prefer Unions of Interfaces to Interfaces of Unions, må kanskje leses mer enn én gang før det synker helt inn – selv for en erfaren utvikler. Uavhengig av nivået på rådet, er det uansett tilfredsstillende å få bekreftet – eller avkreftet – ens egen oppfatning om hva som er rett og galt. Det er nyttig å ha noe mer enn bare ens egen erfaring og magefølelse å lene seg på.

Tidløs tilnærming

Som nevnt er boken ikke ment å være et oppslagsverk for TypeScript som språk, og går således ikke i dybden på typesystemet. Den lærer deg heller ikke hvordan skrive mer avanserte og komplekse typer, eller hvordan TypeScript fungerer under panseret. Det vil kanskje være et savn for enkelte, men det bringer også med seg en stor fordel: Siden boken, som kom ut i 2019, i liten grad lener seg på versjonsspesifikke detaljer ved TypeScript, vil den i mye større grad tåle tidens tann, og ikke risikere å bli like fort utdatert – som ofte er tendensen med teknologibøker.

Boken får en varm anbefaling for alle utviklere som allerede har noen knagger å henge rådene på. Er du interessert i en smakebit, ligger noen av rådene tilgjengelige i sin helhet på nettstedet til boken. Her publiserer også forfatteren blogginnlegg med jevne mellomrom, som ofte beveger seg inn på mer avanserte temaer.