Sverre Stornes

Rådgiver

Sverre redefinerer begrepet ærlig og direkte. Sverre er flink til å visualisere, artikulere og løse komplekse problemer og konsepter, og beslutte rasjonelt basert på tilgjengelig informasjon. 

Fred i verden er hans fritidsproblem.