Elizabeth Alseen

Rådgiver

Elizabeth arbeider med prosjektledelse, rådgivning og endringsledelse. Hun har erfaring fra mange typer virksomheter, og har de siste årene arbeidet mest i Retail. Elizabeth har svært god kundeforståelse, skaper gode relasjoner mellom forretning og IT, og får prosjektene i mål.

Fritiden fyller hun med kulturopplevelser (særlig rockekonserter), frivillig arbeid og lesing av bøker.