Colin Coleman

Rådgiver

Colin er skyarkitekt med stålkontroll på Amazon Web Services. Han har stått bak en rekkevellykkede migreringsprosjekter og redningsoperasjoner for forretningskritiske applikasjoner.