Partner med Røde Kors

Kontrakten er underskrevet -- Capra har nylig blitt strategisk partner med Røde Kors!

Røde Kors har over en tid vært kunde for Capra, og vi er nå klare for å ta steget videre sammen. Vi har inngått strategisk partnerskap, noe som innebærer at Capra disponerer kompetanse pro-bono i Røde Kors sine prosjekter og bidrar økonomisk for tiltaket deres, Digital Leksehjelp. 

Digital leksehjelp (digitalleksehjelp.no) er en gratis, lett tilgjengelig og inkluderende digital læringsplattform for skoleelever i landet. Alle leksehjelperne jobber frivillig etter arbeidstid, og kommuniserer med elever én-til-én over videochat.

Hvorfor samarbeidet? Capra ønsker å gi noe tilbake til omgivelsene våre, samtidig som vi vil vi oppfordre til frivillig arbeid -- i kontekst av Røde Kors så vel som i andre tilknytninger. Røde Kors ønsker å nå ut til elever, særlig de med ekstra behov for støtte. Sammen har vi troen på at vi kan bidra til å gjøre skolehverdagen litt bedre for ungdom over hele landet.

Kanskje du også vil bidra som frivillig?